• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885345144
    • Отказ от покупка

     За да се откажете от покупка можете да се обадите на телефон 070013931 като се представите и посочите номера на вашата поръчка. Също тъка може да го направите по мейл като отговорите на съобщението изпратено от нас за вашата поръчка. Можете също тъка и да попълните стандартния формуляр за отказ от поръчка.

     Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

     СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

     До Елтех ЕООД

     /името на търговеца/

     гр.Димитровград, бул.Димитър Благоев 1 040470310.....................................................

     /адрес, ЕИК/

     С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

     .......................................................... /описание на продукта/

     Стоката е поръчана на ......................

     Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

     .................................................................................../Име на потребителя/

     Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

     ...................                                                                             ..................................

     /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

     Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

     14-дневният срок започва да тече от датата на:

     • сключване на договора – при договор за услуги;
     • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

     В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

      

   • Newsletter